وزیر کشور، تقدیر، فرماندار اصفهان، برگزاری انتخابات

وزیر محترم کشور مراتب سپاس خود را از محمد علی احمدی فرماندار اصفهان و رئیس هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصفهان برای برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با اهدا لوح تقدیر اعلان نمود.

۲۲ اسفند ۱۴۰۲