پرسنل

فرماندار اصفهان تأکید کرد: ما باید پذیرای سرمایه گذاران در بخش های مختلف باشیم.

۲۳ آبان ۱۴۰۰