پروژه های عمرانی

همرمان با هفته دولت، ۱۲۰ پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی در شهرستان اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید.

۸ شهریور ۱۴۰۰