چهار فرمانداری

استاندار اصفهان عنوان کرد: در تقسیمات کشوری بسیاری از مناطق تغییراتی داشتند اما در تاریخ بعد از انقلاب، اینکه چهار شهرستان از یک شهرستان دارای فرمانداری شود اقدامی کم سابقه است.

۲۳ مرداد ۱۴۰۰