چگونگی وضعیت روشنایی

فرماندار اصفهان از چگونگی وضعیت روشنایی محور اصفهان-زیار بازدید کرد.

۱۵ شهریور ۱۴۰۰