گردهمایی

فرماندار اصفهان گفت: تفکر انقلابی شکل گرفته در جوانان، شایسته تقدیر است و در این راستا باید اقدامات مؤثرتری انجام شود.

۵ دی ۱۴۰۰