گرمخانه استقلال

جلسه ستاد ساماندهی متکدیان شهرستان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد.

۲۹ فروردین ۱۴۰۱