گزارش تصویری ، بازدید ، فرماندار اصفهان ، محمد علی احمدی ، ناحیه صنعتی سروش

گزارش تصویری بازدید فرماندار اصفهان از ناحیه صنعتی سروش

۲۹ مرداد ۱۴۰۱