یادواره، شهدا، مراسمات، آسیب

با حضور فرماندار اصفهان، آسیب های گریبان گیر اجرای یادواره های شهدا و مراسمات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

۲۲ آذر ۱۴۰۲