14 فروردین

فرماندار اصفهان در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برای بازگشایی مدارس، با بیان اینکه همه کارشناسان اعتقاد بر حضوری شدن آموزش و پرورش و دانشگاه ها دارند، تأکید کرد: آموزش و پرورش کشور ما نیز باید از ۱۴ فروردین با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی حضوری شود تا بتوانیم به ارتقا علمی دانش آموزان کمک کنیم.

۱۰ فروردین ۱۴۰۱