25 آبان

فرماندار اصفهان در پیامی، فرارسیدن ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار اصفهان را گرامی داشت.

۲۳ آبان ۱۴۰۰